неделя, 13 август 2017 г.

GPS технологиите и безопасността. Навигация и проследяване


Проблемът с комуникациите на Спешна помощ ме провокира за темата. Признавам, че през цялото време ми се струва, че медиите по-скоро бързат да са първи със сензацията, а не толкова да информират наистина какво се случва. Те си направиха материалите. Консорциумът си направи рекламата. Спешна помощ закърпи положението. Обществото си получи дозата зрелища. Даже аз се сдобих с идея за писане. Всички сме доволни.
Няма да се упражнявам и аз по темата за спешната помощ или по конкретния казус. Но се замислих, че в 21-и в век в страна от Европейския съюз е малко странно човешки живот да е застрашен поради липса на комуникации.
GPS-технологията е отдавна позната на света, че даже и у нас. Никоя трнспортна фирма не може да работи без навигационна система. Фермерите, отглеждащи свободно животните, също отдавна разчитат на индивидуалното им проследяване, ако не искат да ги събират с помощта на хеликоптер. Почти никой не тръгва на море в Гърция без навигационна система в колата си. Мобилните оператори ни предлагат за левче да следим децата си всяка минута. GPS навигацията и персоналните устройства отдавна не са лукс.
Но въпреки това във всеки един момент Спешна помощ може да се окаже без позиционираща система, а туристи в планината не могат да бъдат открити с дни.
Трудно ми е да давам акъл на държавата как да не изпадаме целокупно в подобно жалко положение. Обаче на всеки разумен турист или катерач препоръчвам да метне един персонален тракер в раницата и да предупреди поне един свой близък да хвърля по едно око на придвижването им. Това важи особено много за по-екстремно настроените и за тези, склонни към самостоятелни изяви.
Моля ви, каквото и да правите, никога не забравяйте безопасността! Човешкият живот има значение!

петък, 11 август 2017 г.

Еърсофт и безопасност. Облеклото / Airsoft and Safety. Clothes

При играта на еърсофт осигуряването на безопасността на всички участници е от първостепенна важност. Постигането й е възможно единствено при изключително отговорно поведение както на организаторите, така и на всеки отделен играч.
Отговорност на организатора е да провери параметрите на всяко използвано в играта оръжие и да инструктира подробно всички играчи, особено начинаещите, относно изискванията към оръжията и за правилата за безопасна игра.
В задълженията на играчите пък влизат както стриктното спазване на горните условия, така и снабдяването им с подходящо облекло и предпазни средстсва. Крайно неразумно е явяването на игра по анцуг или шорти и потник. Силно преоръчително е набавянето подходящи дрехи, тип военна униформа, които освен, че допринасят по-пълното потапяне в обстановката и маскировката, която е важна за добрата игра, и осигуряват плътно покриване на тялото и крайниците. Добре е да има също защитни очила, ръкавици, маски, шапки.
За най-ентусиазираните има и подходящи имитации на бронежилетки. Освен, че са ефектни, те наистина предпазват. От синини. Топчетата, особено отблизо, могат да оставят доста неприятни следи. Една по-ревнива партньорка като нищо може да ги обърка с нещо съвсем различно :)In the airsoft game, ensuring the safety of all players is of paramount importance. Its achievement is only possible with the extremely responsible behavior of both the organizers and each individual player.
It is the responsibility of the organizer to check the parameters of each weapon used in the game and to instruct all players, especially novice, in detail about the requirements of the weapons and the rules for safe play.
The obligations of the players include the strict observance of the above conditions as well as the provision of appropriate clothing and protective equipment. It is extremely unwise to appear in a tracksuit or in shorts and a vest. It is highly recommended to provide appropriate clothing - a type of military uniform which, in addition to providing a more complete immersion in the environment and the disguise that is important for good play, also provide a tight covering of the body and the limbs. It is also good to have protective glasses, gloves, masks, hats.
For the most  ones there are also imitations of the bulletproof vests. Besides being spectacular they really protect. From bruises. The ball-shots, especially the close ones, can leave quite unpleasant traces. A more jealous partner could easily confuse them with something completely different :)

сряда, 9 август 2017 г.

Airsoft

Еърсофтът (Страйкбол / Airsoft) е новата любима игра на порасналите момчета. От край-време малките момченца най-много обичат да играят на войници. С възрастта расте любовта им към битката. Неизменно. Променят се само играчките им. Нашето съвремие им донесе електронните игри, игрите в мрежа, пейнтбола... А сега и еърсофта.
И той бързо стана фаворит на истинските играчи. Еърсофтът не е игра за деца, дори и не и за тийнейджъри. Пълнолетието е първото задължително условие, но не е единственото. Отговорността към себе си и към другите е от първостепенна важност, защото играчките твърде много приличат на истински оръжия. Включително по това, че могат да бъдат доста опасни. Затова правилата за безопасност трябва да се спазват без уговорки и без хитруване.
Игра, спорт, забавление - както и да го наречем, еърсофтът смело си проби път в живота на съвременния мъж и стана важна част от свободното му време. Необходими са само подходящи дрехи, малко оборудване и здрав разум. Е, и разрешение от съпругата :)
Airsoft is the new preferred game of the grown-up boys. Little boys have played soldiers for centuries. With the age grows the love for battles. Always. Only their toys change. The new times brought to them the electronic games, the on-line games, the paintball... And now - the airsoft.
And it soon became favorite to the real players. Airsoft is not a game for kids and not even for teenagers. Lawful age is a must but is not enough. Responsibility towards oneself and others is of paramount importance as the toys are too much alike to the real weapons. And can be equally dangerous. So the safety rules must be followed with no comments and with no cheating.
Agme, sport, entertainment - whatever we name it, the airsoft has boldly found its way into the life of modern man and has become an important part of his free time. Only appropriate clothes, some equipment and common sense are needed. Well, and permission from the wife :)